Zomerstop

Einde van een “seizoen”

Het voetbalseizoen 2021-2022 zit er bijna op. Nog wat trainingen en laatste wedstrijden op zaterdag 26 juni en dan is het gebeurd. Gelukkig dat er in de voorbije weken nog wedstrijden konden worden gespeeld door de jeugd en onderling door de senioren. Van een echt seizoen is er, weten we nu, nooit sprake geweest. In competitieverband en voor de beker is er nauwelijks gevoetbald. Gedurende lange periodes mocht er alleen maar getraind worden, publiek was bij wedstrijden niet toegestaan, etc. We hopen natuurlijk dat we het komende seizoen weer gewoon elke week kunnen voetballen. De voortekenen zijn niet ongunstig, vanaf eind juni gaat Nederland immers weer “van het slot”. We hopen er het beste van.

Geen voetbal en verder?

Wordt het dan helemaal rustig op het complex en daaromheen? Nee, want zoals altijd zal vanaf nu tot de start van het nieuwe seizoen het nodige onderhoud worden verricht. Veel daarvan wordt door onze eigen ploeg mensen gedaan die daarvoor elke week vele uren in touw is, bij insiders beter bekend onder de naam “de vijfde colonne”. Meestal wordt met die naam niet zo veel goeds bedoeld, maar daar is hier geen sprake van. Er werd afgelopen week al druk beregend, dat is met de overvloedige regenval van de laatste dagen in ieder geval even niet nodig. Maar er blijven genoeg klussen over zoals de schoonmaak van de kleedkamers, het snoeien van heggen, schoonmaak kantine etc.

Verbouwingen

Over de kantine gesproken, de kantinecommissie heeft in een bijzondere ledenvergadering (online gehouden) op 26 mei j.l. haar plannen gepresenteerd voor een grondige opknapbeurt van de kantine. De aanwezige leden waren enthousiast, over de getoonde sfeerplaatjes en
over de opzet van de plannen, en gingen unaniem akkoord. Met behoud van het eigen “bruine” karakter, is het de bedoeling de kantine op onderdelen te moderniseren en de ruimte beter te benutten. Een plan dat in twee fases zal worden uitgevoerd, het eerste deel van de werkzaamheden zal al de komende maanden plaatsvinden. Deel twee is na komend seizoen aan de beurt. Onderdelen van het plan zijn
o.a. een nieuwe bar, klapdeuren die de deur richting terras A-veld vervangen, een nieuwe vloer en het betrekken van het oude wedstrijdsecretariaat bij de kantine. Er zal zeker een  beroep wordt gedaan op vrijwilligers om mee te helpen. Bij deze alvast van harte
aanbevolen.

Voorbereiding voor een nieuw seizoen

De team- en elftalindeling voor de jeugd is voor volgend jaar zo goed als rond en zal binnenkort op de site worden gepubliceerd. Bijzonder is dat volgend jaar BOL voor het eerst met een elftal voor jong-senioren zal starten, een “onder 23”. Dit elftal zal vooral bestaan uit voormalige jeugdspelers die voor het eerst in de senioren gaan spelen. Op die manier blijven ze bij elkaar en wordt de overstap naar de selectie minder groot, is de bedoeling. In totaal zullen er volgend seizoen 6 heren senioren en 1 dames senioren uitkomen in de competitie, evenveel als dit jaar. De kledingcommissie, die nu wordt bemand door Maarten Boots en Robin Roozendaal, zal de voetbalkleding binnenkort (op zaterdag 3 juli) weer innemen, sorteren en klaarmaken voor het nieuwe seizoen.

Tot slot

Daarmee is lang niet alles genoemd van wat er zoal gebeurt en is gebeurd dit seizoen. Het bestuur wil alle vrijwilligers die dit jaar hun inzet voor onze mooie vereniging weer hebben getoond, daarvoor hartelijk danken. Zonder de inzet van heel veel vrijwilligers kan een club niet, dat geldt ook voor de onze. We mogen niet klagen met de bereidheid bij velen om zich in te zetten, we hopen dat ook komend seizoen dit weer zo zal zijn. We wensen alle leden van BOL, ouders van jeugdleden, donateurs, sponsoren en andere betrokkenen een goede vakantie toe, waar die ook zal worden gehouden in deze onzekere tijden. We hopen elkaar in augustus weer in groten getale te mogen en te kunnen ontmoeten op ons fraaie complex.

Bestuur csv BOL